25 lutego 2016 roku w Restauracji „ Hetman” w Żorach odbyło się walne zebranie członków Rybnickiego Klubu Paralotniowego. Spotkanie otworzył dotychczasowy prezes Marek Koch witając uczestników i przedstawiając pokrótce plan spotkania. Następnie odbyły się wymagane wybory przewodniczącego oraz protokolanta a także komisji skrutacyjnej.

Następnie zostało przedstawione zebranym sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu, po którym odbyło się głosowanie z udzieleniem absolutorium staremu zarządowi. Wniosek został przyjęty.

Kolejnym punktem spotkania był wybór nowych władz klubu. W głosowaniu tajnym klubowicze wybrali na stanowisko:

Prezes: Łukasz Szymura

Zastępca prezesa: Marek Koch

Skarbnik: Dawid Matuszczyk

Sekretarz: Mirosław Gojny

W głosowaniu jawnym wybrano również członków komisji rewizyjnej.

Przewodniczący: Wojciech Szuła

Zastępca: Piotr Wystub

Sekretarz: Ireneusz Wątroba

Na zakończenie nowy zarząd przedstawił plany na nadchodzącą kadencję.

Do obejżenia zdjęć z zebrania zapraszamy do galerii.