Od 01.08.2016 w Rybnickim Klubie Paralotniowym oficjalnie rozpoczynają działalność trzy sekcje Motoparalotniowe. Na każdą z nich zostali już wybrani przewodniczący którzy będą kierowali przydzielonymi im sekcjami.Mamy nadzieję że otworzy to możliwości rozwoju członkom, jak i sympatykom naszego klubu. Z pewnością przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i umiejętności oraz z upływem czasu zaowocuje pozytywnie na osiągnięciach naszych członków klubu. Zapraszamy wszystkich pilotów paralotniowych z pozytywną energią do klubu, by razem rozwijać naszą kochaną pasję latania.

SEKCJA SPORTOWA.

Przewodniczącym sekcji sportowej klubu wybrany został Andrzej Malkusz.

Zadania przewodniczącego sekcji sportowej to:

 • Podnoszenie umiejętności sportowych członkówk klubu.
 • Opieka członków klubu na zawodach.
 • Organizowanie treningów.
 • Zgłaszanie pilotów do zawodów motoparalotniowych.
 • Reprezentowanie klubu w sprawach dotyczących spraw sportowych.

W tej wymagającej pracy pomagał mu będzie zastępca przewodniczącego sekcji sportowej – Michał Gąsior.

SEKCJA PRZELOTOWA.

Przewodniczącym sekcji przelotowej wybrany został Mirosław Śledziński.
Zadania które przed nim stoją to:

 • Koordynacja szkoleń w klubie związanych z przelotami.
 • Koordynacja wśród członków szkoleń łączności lotniczej.
 • Organizacja przelotów rekreacyjnych przy imprezach klubowych.
 • Organizacja przelotów towarzyszącymi z wyjazdami klubowymi.
 • Pomoc członkom przy rejestracji statków powietrznych.
 • Reprezentowanie i informowanie klubu w sprawach związanych z przelotami, oraz lotami rekreacyjnymi.

Zastępca przewodniczącego sekcji przelotowej zostanie wybrany w późniejszym terminie.