Zarząd Rybnickiego Klubu Paralotniowego informuje swoich członków o zmianie numeru konta bankowego. Wszelkie wpłaty prosimy przesyłać na nowy numer rachunku:
11 1750 0012 0000 0000 3543 8564